המלצת רופאים ופרופסורים על שיטת הטיפול בפסיכוקינזיס

Man head with shining brain
Human head and brain. Different kind of waveforms produced by brain activity shown on background. Digital illustration.
Human head and brain. Different kind of waveforms produced by brain activity shown on background. Digital illustration.